• Startsida
  • / Omläggning av trafiken på Mälarvägen

Omläggning av trafiken på Mälarvägen

Omläggningen av trafiken på Mälarvägen till tillfällig väg kommer att ske tidigt på morgonen den 10/10.

Det röda strecket visar hur den tillfälliga vägen går. 

Det röda strecket visar hur den tillfälliga vägen går.

Senast uppdaterad: 27 september 2019