• Startsida
  • / Trafikomläggning på Mälarvägen

Trafikomläggning på Mälarvägen

Fredag 15 maj sker en trafikomläggning på Mälarvägen på grund av att gångtunneln/bron mellan Arkadstråket och Stallgatan ska rivas.

I den löpande texten finns beskrivet var vägomläggningen ska göras.

Den röda markeringen visar var bilvägen går efter omläggningen.

Gående och cyklister hänvisas till övergångstället vid korsningen Mälarvägen/Dragonvägen. Planen är att biltrafiken inte påverkas av arbetena, men eftersom bilvägen är dragen annorlunda på just den sträckan kan det bli en viss påverkan i början av arbetena.

Den nya tunneln kommer att stå färdig under 2021.

Senast uppdaterad: 13 maj 2020