• Startsida
  • / Arbeten på Arkadstråket och Blå parken

Arbeten på Arkadstråket och Blå parken

Nu går startskottet för den avslutande etappen av den nya stadsparken och upprustning av Arkadstråket.

Två Goliatpopplar utmed Arkadstigen tas bort av säkerhetsskäl

Blå parken

I den blivande stadsparken kommer vi inledningsvis att utföra olika schaktarbeten. Alla arbeten vi utför i parken sker innanför det instängslade området.

Den Blå parken har ett hållbarhetstema och precis som parkens namn antyder har vatten en central roll i utformningen, bland annat är dagvattenhanteringen en viktig detalj. Vi vill att Blå parken ska bli en spännande plats för umgänge och rekreation för alla Väsbybor.

Arkadstråket

Parallellt med markarbetena i Blå parken börjar vi även att schakta på Arkadstråket. Arkadstråket kommer att vara fullt framkomligt under arbetets gång. Vi rustar upp gång- och cykelvägen för bättre framkomlighet, bland annat med ny beläggning. Vi kommer även att plantera nya träd och buskar och sätta ut nya parkbänkar i den offentliga miljön.

Tidplan

Vi inleder arbetena under vecka 47 i både Blå parken och på Arkadstråket. Schaktarbetena på Arkadstråket kommer att pågå så länge vädret tillåter, det vill säga fram till att tjälen går ner i marken. Arbetena i området kommer att ske i olika intensitet fram till hösten 2019.

Senast uppdaterad: 21 november 2018