• Startsida
  • / Pågående arbeten i Fyrklövern v. 50-51

Pågående arbeten i Fyrklövern v. 50-51

Här kan du läsa, i stort och smått, om pågående arbeten i Fyrklövern.

Arkadstråket

Vi kommer att arbeta i etapper med omvandlingen av Arkadstråket. Med start från Mälarvägen, fram till Väsby centrum. Först arbetar vi med högersida i riktning mot centrum. Varje etapp börjar med att vi schaktar upp marken, därefter ska marken asfalteras. På asfalten kommer det att läggas plattor. Vi eftersträvar full framkomlighet under arbetets gång.

Blå parken

Parallellt med att vi omvandlar Arkadstråket fortsätter vi arbetet med stadsparken Blå parken. Grundkonstruktionen, det vill säga muren till dammen, är redan gjuten. Under vintern börjar vi att bygga parkens brygga och trädäck.

Alla arbeten vi utför i parken sker innanför det instängslade området.

Tidplan

Vi inledde arbetena i november och de kommer att ske med olika intensitet fram till hösten 2019.

Maskinen som använts för att flytta träd.

Trädflytt av värdefulla träd

Vi har flyttat 18 stycken värdefulla träd, bland annat rödekar, hästkastanjer, lönnar och avenbok, från en tillfällig plats, till nya permanenta placeringar i Blå parken. Träden fick tillfälligt flytta för två år sedan för att ge plats till arbeten i stadsbyggnadsprojektet. När arbetena nu är avslutade fick de flytta till sina nya placeringar.

Djäknestigen avstängd

Gång- och cykelvägen på Djäknestigen är nu avstängd. Detta för att byggbolaget TB-Gruppen Bostad ska färdigställa sina radhus. Bland annat ska marken anpassas mot de befintliga bostadsrättsföreningarna på Kavallerigatan. För att kunna ta sig tvärs igenom området kommer vi så småningom att öppna upp Blå gatan, en ny gata som blir en bilväg, med en gångbana.

Nya tillfälliga hänvisningsskyltar

Vi har satt upp tillfälliga hänvisningsskyltar på Himmelsgränd, Drabantgatan och Dragonvägen för enklare orientering i området under byggtiden.

Arbeten under jul och nyår

Kommunens pågående projekt, alltså Arkadstråket och Blå parken, kommer att pausas under vecka 52-1. Bland byggaktörerna kommer det att pågå mindre aktiviteter under jul och nyår. Vi informerar här på webben om någon av byggaktörerna kommer att utföra störande arbeten under perioden.

Senast uppdaterad: 12 december 2018