• Startsida
  • / Debattartikel: "Använd Citybanan fullt ut"

Debattartikel: "Använd Citybanan fullt ut"

Äntligen är Citybanan på plats. Men hittills har den nya tågtunneln inte lett till den ökning i pendeltågsavgångar som man räknat med. Upplands Väsbys kommunstyrelseordförande Mathias Bohman (S) skriver i Dagens Samhälle tillsammans med Henrik Thunes (M) från Sollentuna och Olov Holst (M) från Sigtuna om behovet av mer infrastrukturinvesteringar i norra Stockholmsregionen.

Skärmklipp Dagens Samhälle Debattartikel Väsby Entré

Norra Stockholmsregionen växer mycket snabbt, men infrastrukturen har inte hängt med i utvecklingen. När Citybanan invigdes förra sommaren fanns det förhoppningar om fler pendeltågsavgångar. Det har i stället visat sig att medan punktligheten ökat för långdistanstågen så har pendeltågen blivit mer försenade. Problemet är att delar av infrastrukturen norr om Stockholm inte har kapacitet för den intensiva spårtrafiken, vilket innebär att flaskhalsen har flyttats längre ut i regionen.

- Det behövs nya vändspår norr om Stockholm. En lämplig plats för vändspår finns i Upplands Väsby som ändå är i full färd med att planera för stora infrastruktursatsningar i samband med projektet Väsby Entré, skriver artikelförfattarna.

Tiden är rätt för Trafikverket att ta de beslut som krävs för att Stockholmsregionen ska kunna växa. Med infrastruktursatsningar som gynnar pendeltågstrafiken kan Citybanans fulla effekt komma fler kommuner i regionen till godo.

Läs hela artikeln här Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 12 juni 2018