Ombyggnader under sommaren

Nu fortsätter arbetet med ombyggnadsarbete i centrala Upplands Väsby med delar av Mälar,- Husarvägen. Arbetet är en del av projektet Fyrklövern.

Mälarvägen

Förberedande arbeten vid Bro 28 (gång och cykeltunneln under Mälarvägen i förlängningen av Arkadstråket) för omläggning av fjärrvärme mm.

Husarvägen

Arbete med att bygga en tillfällig väg pågår, Husarvägen kommer tillfälligt flyttas österut under byggtiden, fram till slutet av 2019. Den tillfälliga vägen planeras öppna i början av juli, vecka 27. Busshållplatser flyttas tillfälligt norrut v. 26-27.
Gång- och cykeltunneln som passerar under Husarvägen vid Djäknestigen kommer att rivas efter midsommar, rivning av bron kommer att ske under semestern, vecka 28-31. Efter semestern börjar Husarvägen rivas.

Hotellvägen

Arbeten med att bygga tillfällig väg från hotellvägen till Mälarvägen t.om. augusti.

Kavallerigatan

Arbeten med att bygga tillfällig väg, flytt av kantsten och belysning t.om. augusti.

Blå parken

I Fyrklövern etapp 3, Blå parken och Arkadstråket kommer det pågå finplaneringsarbeten under hela sommaren. Arbetena kommer att pågå måndag till fredag mellan 07.00 och 18.00 och medföra låg- till måttlig bullernivå. Byggtrafik kommer att förekomma omkring arbetsområdet och på Arkadstråket.

Karta över området med aktuella arbeten utmarkerade. Bildkälla: Funkia landskapsarkitektur

Karta över området med aktuella arbeten utmarkerade. Bildkälla: Funkia landskapsarkitektur

Senast uppdaterad: 28 juni 2019