Välkommen hösten 2022!

Höstterminens lektioner startar från och med 24 augusti och framåt, beroende på vilken veckodag du har din lektion. Här finns information till dig som anmält dig, fått plats eller fortsätter i ditt ämne till hösten.

Besked om plats eller köplats

Alla vårdnadshavare till elever som anmält sig inför hösten fick besked i juni via mail, om plats eller fortsatt köplats. Har du inte fått något mail, kolla skräpposten så det inte fastnat där, hör av dig annars. Elever som anmält sig under sommaren står i kö.

I augusti sker antagning kontinuerligt för de elever som fortfarande är i kö, på de platser som ev. blir lediga. Vi tar därefter in elever i mån av plats under läsåret.

Elev som fortsätter

Elever behåller sin plats mellan terminer och läsår tills den sägs upp. Du behöver alltså inte skicka in återanmälan inför hösten.

Terminsstart hösttermin 2022

Din lärare kommer att maila information inför terminsstarten. Höstterminens lektioner startar från och med 24 augusti (beroende på vilken dag du har din lektion) eller det datum din lärare meddelar.

Kontaktuppgifter till kulturskolans lärare

Dag och tid för lektion, följande gäller för:

  • Instrument - schema läggs individuellt för att passa alla elever. Din lärare kommer att kontakta dig via mail för att bestämma tid och plats för lektion.
  • Teater, konst, nycirkus, kör, sångensemble
    Dag och tid enligt ert antagningsbesked (nya elever). Fortsättningselever fortsätter i samma grupp/dag/tid som förra terminen om inte läraren meddelat annat.
  • Musikmix - er lärare kommer att meddela dag och tid så snart lokalschema och skolschema är klart på din grundskola (eller bokning är klar i Messingen). Undervisningen sker oftast i direkt anslutning till skoldagens slut, på fritidstid.

Instrumentelever - uppstartsträff för nya elever

Måndag 22 augusti kl. 18.00–ca 19.00 i Messingen, Scenrummet. Gemensam information för alla nya instrumentelever och tillfälle att träffa din lärare.

Varmt välkommen tillbaka i höst! 

Barn i hängmatta
Senast uppdaterad: 20 september 2022