• Startsida
  • / Nya arbeten på Mälarvägen och Husarvägen

Nya arbeten på Mälarvägen och Husarvägen

Etapp 4 har nu kommit igång med förberedande arbeten längs med Mälarvägen och Husarvägen.

Under sommaren kommer Husarvägen läggas om österut så vatten och avloppsledningar kan läggas ner i den befintliga vägen, trafiken beräknas kunna läggas tillbaka på den befintliga sträckningen under vintern.

Förberedande arbeten med att flytta delar av Mälarvägen har påbörjats och provisorisk flytt av Mälarvägen beräknas utföras under hösten, därefter påbörjas arbeten med vatten och avlopp i Mälarvägen.

Senast uppdaterad: 24 maj 2019