• Startsida
  • / Rivstart för nya seniorbostäder

Rivstart för nya seniorbostäder

Vecka 11 inleder vi arbetet nya seniorbostäder i Fyrklövern. Totalt ska vi bygga 103 stycken bostäder och 54 stycken vård- och omsorgsbostäder vid centrums södra entré. Rivningsmaskin, skopa och slägga blir det första synbara för dig som passerar området. För det första vi gör är att riva den gamla kontorsbyggnaden som står där de nya bostäderna ska byggas. Rivningsarbetet är beräknat att hålla på fram till vecka 33.

  1. Rivningen pågår från vecka 11 fram till vecka 33. Efter sommaren sker den officiella byggstarten.
  2. Rivningen påbörjas invändigt vecka 11. Vecka 15 är det beräknat att den utvändiga rivningen startar.
  3. Vi ska bygga tre nya hus. Totalt blir det 103 stycken bostäder på 1-3 rum och kök; 75 stycken hyresrätter och 28 bostadsrätter. Plus 54 vård- och omsorgsbostäder.
  4. Planerad inflytt för bostäderna är 2021.
  5. Fasaderna kommer att vara klädda i ett guldskimrande kopparfasad.

Vi börjar med att riva huset invändigt. Vecka 15 inleds arbetet med riva huset utvändigt.

Den tomma kontorsbyggnaden demonterar vi som den första etappen i det byggprojekt som vi kallar Drabanten. Tre nya hus ska byggas där kontorsbyggnaden står i dag. Till hösten är den officiella byggstarten av husen planerad.

Framkomligenheten påverkas inte av rivningen

Du kommer att kunna ta dig fram som vanligt under byggperioden. Byggarbetsplatsen kommer att vara instängslad och du kan ta dig fram parallellt med byggstängslet. Den byggtrafik som periodvis kommer att behöva köra fram till byggarbetsplatsen kommer att köras på Blå gatan och Fyrklövergatan. På så sätt kör de inte där gångtrafikanter och cyklister befinner sig. Vi kommer dessutom att måla ett övergångsställe på Fyrklövergatan för att öka trafiksäkerheten under byggperioden.

En kartbild med en turkos sträckning

Den turkosa sträckningen visar hela byggområdet som kommer att stängslas in.

Trevlig för boende och strosande Väsbybor

Platsen där de nya bostäderna kommer att stå får nu ett rejält omtag. Husen byggs på en sockelvåning och ger plats för bland annat restaurang, café och annan service för Väsbybor i markplan. Platsen får därmed en helt annan prägel än från vad den har i dag.

Kvarteret blir en fond för hela Fyrklövern-området, med utsikt över den nya stadsparken Blå Parken. Här bygger vi ett vård- och omsorgsboende i fyra våningar och två flerbostadshus, med åtta respektive sjutton våningar. Jämför det med de närliggande befintliga höghusen, de så kallade blå husen, som är åtta våningar.

Bild på ett tomt hus med lite klotter.

Den tomma kontorslokalen som rivas för att göra plats för nya seniorbostäder

Senast uppdaterad: 10 mars 2019