• Startsida
  • / Industribyggnader rivs i Nedra Runby

Industribyggnader rivs i Nedra Runby

Nu börjar vi riva tomma industribyggnader i Njursta industriområde. Arbetet beräknas vara klart till sommaren.

Bild

Upplands Väsby kommun köpte 2014 två industrifastigheter väster om järnvägen, mark som kan behöva användas för den utbyggnad av stationsområdet som planeras i projekt Väsby Entré.

Kommunen har nu fått rivningslov, vilket innebär att ett tiotal byggnader på fastigheterna kommer att rivas. Två tegelhus på området lämnas kvar.

Karta över rivningsområdet
Senast uppdaterad: 12 mars 2019