Läxhjälp i Zoom/ Study support in Zoom

Artikel-bild

Läxhjälp för alla åldrar i Zoom.
English: Study support for all ages in Zoom.

Flera läxhjälpare hjälper till med olika ämnen. Drop-in
Online i Zoom, du får 45 minuter individuellt stöd av en läxhjälpare.
Läxhjälparna kommer från biblioteket och Röda Korset.

Frågor? Mejla till taina.lavikainen@upplandsvasby.se

Information in English

Study support for all ages and all subjects. Drop-in online in Zoom, 45 minutes of individual support.
The library staff in association with the Red Cross support your learning.

For further information, please contact taina.lavikainen@upplandsvasby.se

Måndagen den 20 juni klockan 16.00 - 18.00 Online i Zoom
Gratis