Trygghetscenter - Träffa representanter från Socialpsykiatrin

Artikel-bild

Hör om hur Upplands Väsby kommun arbetar för att nå personer med långvarig psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning.

Träffa personer som arbetar i kommunen med psykisk ohälsa och som berättar om kommunens uppsökande verksamhet och olika stödinsatser. Möt oss för en öppen dialog om oro för andras välmående.

Detta arrangemang är ett öppet samtal, inte en föreläsning.

Torsdagen den 9 juni klockan 16.00 - 18.00 Entréplan, Messingen
Gratis