Kulturskolans stråk- och blåskonsert

Våra yngre elever i stråk- och blåsinstrument avslutar terminen tillsammans i en konsert.

Välkommen till en skön kväll med smakprov av vad de yngre stråk- och blåseleverna, ensembler och solister, arbetat med under hösten! I kulturskolan kan elever spela instrument från årskurs 3. Självklart har alla som vill chans att spela på konsert redan från start. 

Onsdagen den 7 december klockan 18.30 - 19.30 Scenrummet
Gratis