Arabisk söndag med kulturklubb Noon / Arabic Sundays with Culture Club Noon

Artikel-bild

Samtal kring aktuella ämnen som intresserar deltagarna. Språk: arabiska

Anmälan: sms till 073-910 47 66 eller mejl till zina.majni@upplandsvasby.se
Ledare: Zina Majni

Information in English

Your are welcome to explore and discuss differents topics. Language: Arabic

To register: send text to 073-910 47 66 or email zina.majni@upplandsvasby.se

Ledare: Zina Majni

Söndagen den 4 juni klockan 13.00 - 15.00 Sigma Centrum
Gratis