Bibliotekets bokcykel i Sigma

Artikel-bild

Välkommen att låna och lämna böcker! Bibliotekets bokcykel står i Sigma Centrum och den är lastad med böcker för barn, ungdomar och vuxna.

Bokcykeln finns på plats i Sigma varje lördag mellan klockan 12.00-16.00. Första lördagen är den 9 september och det sista tillfället är 16 december.

En nyhet är att du kan hämta dina reserverade böcker i Sigma.

OBS: Ingen bokcykel i Sigma lördag 4 november.

Lördagen den 30 september klockan 12.00 - 16.00 Sigma Centrum
Gratis