Träffa studievägledare / Meet a student counsellor

Artikel-bild

Har du frågor om SFI eller vuxenutbildning?
Do you have any questions about SFI or adult education?

Kom och prata med Malin och Heléne som är studievägledare på vuxenutbildningen i Upplands Väsby.
Drop-in, du behöver inte boka tid.
Lokal: Stravinskij, plan 2 Messingen.

Information in English

You are welcome to meet student counsellors Malin and Heléne from the municipal adult education in Upplands Väsby.
Drop-in.
Location: Stravinskij, level 2 Messingen.

Onsdagen den 8 juni klockan 14.00 - 16.00 Stravinskij
Gratis