Träffa studievägledare / Meet a student counsellor

Artikel-bild

Har du frågor om SFI eller vuxenutbildning?
Do you have any questions about SFI or adult education?

Kom och prata med Heléne som är studievägledare på vuxenutbildningen i Upplands Väsby.
Drop-in, du behöver inte boka tid.
Lokal: Kultur i Sigma, Sigma centrum

Information in English

You are welcome to meet the student counsellor Heléne from the municipal adult education in Upplands Väsby. Drop-in.
Location: Kultur i Sigma, Sigma centrum

Onsdagen den 1 juni klockan 14.00 - 16.00 Kultur i Sigma
Gratis