Trygghetscenter

Artikel-bild

Träffa representanter från kommunens säkerhetsenhet och Socialpsykiatrin.

Säkerhetsenheten finns tillgängliga för att svara på frågor och prata om kommunens säkerhets- och brottsförebyggande arbete. Representanter från socialpsykiatrin berättar om hur de arbetar uppsökande för att nå ut till personer med långvarig psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning.

Detta arrangemang är ett öppet samtal (inte föreläsning).

Torsdagen den 6 oktober klockan 13.00 - 15.00 Entréplan
Gratis