Mötesplats för kvinnor

Artikel-bild

Drop-in. Kom och träffa andra kvinnor och tala svenska. Vi får besök, går på promenad och gör studiebesök. Varje vecka ett nytt tema.

Tema 11 mars: Mivida kvinnojour kommer på besök och vi firar internationella kvinnodagen.
Vårens sista möte 3 juni.
Inget möte 1 april
Arrangörer: Biblioteket, Mivida kvinnojour, Regionalt cancercentrum, Väsby konsthall, Väsbyhem, ungdomsenheten, kretsloppsenheten, naturskolan, Vägval vuxen.


Måndagen den 11 mars klockan 10.00 - 12.00 Kultur i Sigma
Gratis