Pingisläger på sportlovet

Bild på blått pingisbord med ett pingisracket på.

Upplands Väsby bordtennisklubb har pingisläger måndag-fredag under sportlovet. Målgrupp är barn och ungdomar från sju år, även nybörjare är välkomna. Anmälan görs via e-post.

Träningen börjar kl 10 och tränare finns på plats från kl 09.30 och fram till att dagen avslutas kl 15:00. Under lunchpausen (11.45-13.00) kan man välja att äta medhavd mat eller gå iväg och äta.

Avgiften är 800 kr (eller 250 kr per dag för 1-3 dagar) och betalas till pg 486 81 08-4 när ni fått bekräftelse på anmälan.

Vi bjuder på frukt. Spelarna tar med egen lunch eller pengar till att gå iväg och köpa lunch. Det finns racketar att låna.

Anmälan görs till tony.hulthen@uvbtk.se

Ange spelarens namn och vilka dagar som anmälan gäller, samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare. Antalet deltagare per dag är begränsat.

Måndagen den 26 februari - 1 klockan 09.30 - 15.00 B-hallen