Persiska söndagar

Artikel-bild

Tre söndagar för persiskspråkiga familjer.

Sagor, pyssel och fruktstund.

Ledare: Haleh H.M. Hosseini

Söndagen den 17 mars klockan 12.30 - 14.30 Barn- och ungdomsavdelningen, Aktivitetsrummet
Gratis