• Startsida
  • / Fjärde bästa naturvårdskommun

Fjärde bästa naturvårdskommun

Upplands Väsby är fjärde bästa naturvårdskommun i länet! Det visar den omfattande enkät från Naturskyddsföreningen som mäter hur det står till med naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner.

Hela 210 av landets 290 kommuner besvarade enkäten. Upplands Väsby kom på totalt 14 plats. Frågorna i enkäten handlar om en rad olika saker som är viktiga för ett bra naturvårdsarbete, bland annat kunskap om olika typer av naturvärden samt skyddade områden, strandskydd, skolornas och förskolornas tillgång på natur och antal tjänster i kommunen för arbete med frågorna. Upplands Väsby fick toppoäng för inventering och kartläggning, mycket tack vare att kommunen har en utvecklingsplan för ekosystemtjänster.

Information om hur kommunen arbetar med naturvård och ekosystemtjänster.

Information om priset på Naturskyddsföreningens webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 28 maj 2018