• Startsida
  • / M och S i gemensam debatt om Arlanda

M och S i gemensam debatt om Arlanda

Planerna på en fjärde landningsbana vid Arlanda riskerar att lägga en blöt filt över det bostadsbyggande som Storstockholm så väl behöver. Det skriver Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun, och oppositionsrådet Mathias Bohman (S) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Samtidigt som trycket på Storstockholms bostadsmarknad är rekordstort växer risken för att planerna för Arlandas utveckling hämmar lösningen på Storstockholms bostadsproblematik, skriver Oskar Weinmar och Mathias Bohman (S). Bakgrunden till debattartikeln är planerna på en fjärde landningsbana i nord-sydlig riktning som skulle innebära mer flygbuller över Upplands Väsby.

Upplands Väsby kommun har ifrågasatt om ytterligare landningsbanor är nödvändiga och om inte förändrad inflygning, bananvändning och marklogistik i stället kan bidra till de förbättringar som behövs. Vid behov av en fjärde landningsbana föreslår Weinmar och Bohman en öst-västlig riktning som skulle vara till det bättre för Upplands Väsbys framtid.

Ledstjärnan måste vara att så få av regionens invånare ska drabbas, både i dag och i morgon. Det förutsätter att man inte bara utgår från befintlig bebyggelse utan också förmår att ta höjd för det bostadsbyggande som planeras i kommunerna nära Arlanda, skriver de i debattartikeln på svd.se.

Swedavia, det statliga bolag som äger och driver Arlanda, har argumenterat att en öst-västlig dragning är ett sämre alternativ eftersom det riskerar att leda till längre inflygningar och ökade utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket menar tvärtom att det är viktigare att fokusera på att minimera bullret eftersom den längre inflygningen utgör en försumbar del av hela flygresans påverkan av klimatet.

Vi vill att Upplands Väsby ska fortsätta att vara en expansiv kommun i Arlandas närhet. Anpassa en fjärde Arlandabana så att det är möjligt för kommunerna att bygga nya bostäder. Det är mycket som står på spel för hela regionen, säger Oskar Weinmar.

Debattartikeln: "Planerna för Arlanda hämmar bostadsbyggande"länk till annan webbplats


Senast uppdaterad: 15 april 2019