• Startsida
  • / Väsbyskolorna kvar på goda betygsresultat

Väsbyskolorna kvar på goda betygsresultat

Årskurs 9-eleverna i Upplands Väsby presterar fortsatt goda resultat i förhållande till rikssnittet. Det visar färsk statistik från Skolverket över läsåret 2018/19.

Foto: Mostphotos

Enligt den officiella statistiken som presenterades i veckan har skolorna i Väsby ett genomsnittligt meritvärde på 234,9. Det är en liten minskning från föregående år, då meritvärdet var 236,5. Statistiken som Skolverket sammanställt bygger på 17 ämnen.

Visst är det alltid roligt om vi ökar, men det har vi gjort nu under flera år. Jag tolkar det ändå som positivt att vi ligger kvar på en god nivå, säger Per Nelson (L) som är tf ordförande i utbildningsnämnden.

Statistiken innehåller betygsresultat från både kommunala och fristående skolor. De ligger under länssnittets meritvärde på 248, men högre än rikssnittet som under det senaste läsåret hamnade på 229,8.

Det finns goda möjligheter för grundskolorna att fortsätta i den positiva trend som har kunnat ses de senaste åren. Lärarna ute på våra skolor gör ett fantastiskt jobb och de utmaningar vi ser behöver vi fortsätta arbeta med, säger utbildningschef Astrid Täfvander.

Enligt statistiken från Väsbys grundskolor har flickor fortsatt högre meritvärde än pojkar. Andelen som når behörighet till gymnasiet ökar något till 86,5 procent.

Senast uppdaterad: 30 september 2019