• Startsida
  • / Väsbys politiker samarbetar för att hantera coronapandemin

Väsbys politiker samarbetar för att hantera coronapandemin

I Upplands Väsby kommun samarbetar de politiska partierna för att tillsammans hantera coronapandemin. Kommunstyrelsens ordföranden är överens om att arbetet måste rikta in sig på primärt tre punkter just nu.

Upplands Väsbys kommunstyrelses ordförande Oskar Weinmar (M) och andre vice ordförande Mathias Bohman (S).

Från vänster: Kommunstyrelsens andre vice ordförande Mathias Bohman (S) och ordförande Oskar Weinmar (M).

För det första måste vi skydda våra sköra, våra äldre Väsbybor och andra riskgrupper.

Det säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) i en film där han tillsammans med kommunstyrelsens andre vice ordförande Mathias Bohman (S) berättar om samarbetet för att hantera coronapandemin.

För det andra måste vi säkerställa att skola, förskola, äldreomsorg, socialtjänst och våra andra offentligt finansierade verksamheter fungerar. De är grundläggande funktioner i samhället som måste fungera även i exceptionella situationer som nu.

För det tredje måste vi stötta vårt lokala näringsliv. Våra företagare spelar en oerhört viktig roll och sysselsätter många. Vårt arbete handlar alltså om att motverka framtida arbetslöshet och utanförskap.

Mathias Bohman förklarar vidare att det är viktigt att även stötta det lokala föreningslivet så att Väsbyborna kan återgå till sina fritidsaktiviteter när pandemin är över.

Film om Väsbys politiska samarbete för att hantera coronapandemin

Senast uppdaterad: 9 juli 2020