• Startsida
  • / Tryggare Väsby - nya insatser i höst

Tryggare Väsby - nya insatser i höst

Karin Göransson, verksamhetschef Tryggare Väsby

Karin Göransson, verksamhetschef Tryggare Väsby

Fastighetsägare arbetar nu tillsammans för att öka trivseln och tryggheten i Upplands Väsby. Centrala Väsby, Sigma och stationsområdet är i fokus. Arbetet bygger på en internationell modell som kallas BID, Business Improvement District.

I Väsby drivs arbetet av en förening med olika fastighetsägare, både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, som medlemmar. Polisen och Upplands Väsby kommun är också med i samverkan.

En grundpelare är arbetet med den fysiska miljön, enligt Karin Göransson, verksamhetschef för Tryggare Väsby. Besöksronder och klottersanering är några av de första punkterna på agendan. Ett återvinningsteam har redan börjat besöka de miljörum och miljöstugor som tillhör fastigheterna inom Tryggare Väsby.

Miljöstugorna blir lätt otrygga platser om det till exempel dumpas grovavfall i och runt boendemiljöerna. Våra återvinningsteam gör ett viktigt jobb, och den sociala närvaron har stort signalvärde, säger Karin Göransson.

Gemensamt arbete med klottersanering är en annan viktig del i höst.

Nu sanerar vi allt på en gång, så att det blir nollställt i de fastigheter som ingår. Därefter ska allt klotter tas bort inom 24 timmar, säger Karin Göransson.

Föreningen bildades i somras och verksamheten kommer att utvecklas vidare under hösten.

En av grunderna för arbetet enligt BID är att det ska vara ordning och reda i den fysiska miljön. Metoden är internationell och har använts på många ställen i Sverige, säger Karin Göransson.

En av hyresvärdarna som är engagerade är Rikshem.

Även om bara en bråkdel av Rikshems bestånd i Upplands Väsby är inom området så är det en självklarhet för oss att delta. Det blir stora effekter när man går ihop och arbetar tillsammans så här, säger Otto Reimann-Varg, förvaltare.

Det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem är en annan av medlemmarna i Tryggare Väsby.

Vi tror att en gemensam syn och ökad samverkan är vägen framåt, istället för att alla ska uppfinna hjulet själva. Det här ger oss enklare kontaktvägar och vi kan hantera problem som till exempel klottersanering gemensamt, säger Thérèse Fleetwood, trygghetssamordnare Väsbyhem.

Upplands Väsby kommun deltar bland annat med en adjungerad representant i styrelsen. Emma Rauf-Otworowski, brottsförebyggande strateg i kommunen, välkomnar det nya samarbetet.

Det är ett väldigt bra initiativ och ett exempel på hur många i Väsby är engagerade för trygghetsfrågor. Här är fastighetsägare engagerade i en positiv samverkan som kan få stor påverkan på boendemiljön, säger Emma Rauf-Otworowski.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020