Aktuella användare Combine

För att endast aktuell personal ska inneha behörighet till respektive organisations kunder i Combine är det viktigt att Upplands Väsby kommuns Servicedesk blir informerade när personalförändringar sker.

För att meddela om ny personal använd e-tjänsten:
Beställ behörighet till Pulsen Combinelänk till annan webbplats

För att meddela om avslut av personal använd e-tjänsten:
Avbeställ behörighet till Pulsen Combinelänk till annan webbplats

E-tjänsterna finns även på Upplands Väsby kommuns hemsida för utförare inom vård och omsorg.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk@upplandsvasby.se

Hälsningar
Combineförvaltningen

Senast uppdaterad: 11 januari 2021