• Startsida
  • / Nytt samarbete i Väsby ska ge 375 nya jobb

Nytt samarbete i Väsby ska ge 375 nya jobb

Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion sjösätter projektet Tillväxt Väsby med målet att skapa 375 nya jobb. Med råd och stöd ska fler företag våga nyanställa.

Byggnadsarbetare som snickrar på taket till ett kommande hus.

Foto: Mostphotos

Väsby Promotion får i uppdrag att driva projektet Tillväxt Väsby. Målet är att genom entreprenörskap och ökad tillväxt skapa 375 jobb under tre år. Det ska ske genom hjälp till företag i Upplands Väsby kommun att växa och skapa en hållbar utveckling.

Förebilden kommer från Stockholm och Malmö där kommunerna tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet gått samman för att hjälpa små företag att växa och på så vis skapa fler lokala jobb.

Vår satsning gör det möjligt för näringslivet att växa och att fler som står utanför arbetsmarknaden når egen försörjning. Det är avgörande för Väsbys utveckling långsiktigt men också på kort sikt då vi nu ser de negativa konsekvenserna av coronapandemin, säger Ann–Christin Frickner (C) som är ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott.

Kommunens investering i Tillväxt Väsby uppgår till totalt nio miljoner kronor under en treårsperiod. Finansieringen sker inom ramen för de pengar som avsatts i flerårsplanen för att stärka det lokala näringslivet och motverka den ökande långtidsarbetslösheten till följd av coronapandemin.

Upplands Väsby har många små- och medelstora företag vars största hinder för tillväxt är svårigheten att hitta rätt kompetens.

Tillväxten i antal anställda är jämförelsevis låg i Upplands Väsby och genom denna satsning kan vi öka antalet jobbtillfällen, säger kommunens näringslivschef Per-Ola Lindahl

Med bland annat rådgivning och matchning ska företagen våga ta större risker och pröva nya strategier vid rekrytering. Väsby Promotion är en lokal näringslivsorganisation för Väsbys företag och entreprenörer.

Vi vill stimulera tillväxt och rusta företagen med förmåga att utveckla affärerna på ett kraftfullt sätt. Uppdraget går helt i linje med den tillväxtplan vi som organisation strävar mot och som kommunen också arbetar med. Det borgar för goda förutsättningar att lyckas, säger Camilla König Ekegren som är verksamhetschef för Väsby Promotion.

Rapportering från projektet kommer att ske fortlöpande till näringslivs- och kompetensutskottet. De ansvariga kommer att redovisa de rådgivningar, matchningar och rekryteringar som ägt rum samt antal personer som fått arbete.

Senast uppdaterad: 3 februari 2021