• Startsida
  • / Väsbys första MAR sätter fokus på rehabilitering

Väsbys första MAR sätter fokus på rehabilitering

Kajsa Undin blir Väsbys första medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAR. I sin roll ska hon säkerställa att äldre och funktionsnedsatta får den rehabilitering som behövs för att de ska kunna ha en fortsatt hög livskvalitet.

Kajsa Undin som är kommunens första MAR.

Kajsa Undin är kommunens första MAR.

Att vara äldre och komma tillbaka efter en fallolycka eller svår sjukdom kan vara en svår utmaning. Kommunens nya MAR, Kajsa Undin, ska underlätta det praktiska och se till att den rehabilitering kommunen bedriver är patientsäker och följer hälso- och sjukvårdslagen. Beslutet om att inrätta en MAR–tjänst togs av omsorgsnämnden i höstas. Målgruppen är äldre och funktionsnedsatta inom särskilda boenden och daglig/dagverksamhet.

Många av våra äldre lever längre och håller sig friska, men tyvärr händer det också att de råkar ut för olyckor i vardagen. Då är det viktigt att vi har en koordinator kring den rehabilitering som krävs för att de ska återfå sin hälsa och livskvalitet, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Kajsa Undin ska arbeta tillsammans med bland annat verksamhetschefer, hälso– och sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal och handläggare i frågor som rör rehabilitering och hjälpmedel.

Hennes ansvar omfattar personer som är inskrivna i den kommunala verksamheten. Det kan handla om att säkerställa att en äldre person får en trygg hemgång efter sjukhusvistelsen genom samtal med patienten och sjukhuset. Det kan också handla om att stödja chefer och personal praktiskt med information och utbildning i frågor som rör rehabilitering.

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med verksamhetschefer och rehabiliteringspersonal. Att kommunen inrättar en MAR är att kvalitetssäkra att individen får rehabiliterande åtgärder. Det ger individen en förhöjd självständighet och ökad livskvalitet, säger Kajsa Undin som började sin tjänst i januari.

Kajsa Undin kommer även att arbeta som anhörigkonsulent och förstärker därmed det arbete som redan bedrivs bland anhöriga i kommunen. Målet med förstärkningen är att nå ut till fler anhöriga till personer med omvårdnadsbehov. Bland annat finns det planer på att utöka anhörigcirklarna, hälsofrämjande insatser och enskilda samtal.

Senast uppdaterad: 9 februari 2021