• Startsida
  • / Förändringar med anledning av att ledningsperson vaccinerats för covid-19

Förändringar med anledning av att ledningsperson vaccinerats för covid-19

Chefen för social- och omsorgskontoret som vaccinerats för covid-19 har i samförstånd med kommundirektören valt att träda åt sidan under den pågående utredningen.

Eventuella ytterligare chefer utreds för att ha tagit emot erbjudande om vaccinering.

Jag anser att agerandet är olämpligt och påverkar förtroendet för vår ledning och kommunens verksamheter. Vi behöver snabbt ta reda på vad som har hänt. Samtidigt måste äldreomsorgen och socialtjänsten fungera och därför kommer tillförordnad chef vara på plats under den pågående utredningen, säger kommundirektör Regina Kevius.

Det har framkommit uppgifter om att ytterligare chefer kan ha vaccinerats utanför den prioriteringsordning som finns i kommunen. Det kommer att bli en oberoende utredning av kommunens revisor, Ernst & Young. När den utredningen ska vara klar är inte beslutad.

Upplands Väsby kommun samarbetar med Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen enligt den prioritering som finns beskriven på kommunens webbplats. Personer som bor på äldreboenden har fått sin första dos vaccin. Cirka 800 av kommunens medarbetare inom äldreomsorg och verksamheter inom funktionsnedsättning, både privata och kommunala, har vaccinerats med sin första dos. Mer information om kommunens pågående arbete med vaccineringen finns att läsa på kommunens webbplats via länken nedan.

Information med anledning av coronaviruset.

Senast uppdaterad: 10 februari 2021