• Startsida
  • / Väsbybor får mer insyn i bygglovshantering

Väsbybor får mer insyn i bygglovshantering

En Väsbybo som söker bygglov ska enkelt kunna följa varje steg via sin mobil. Mer insyn och ännu kortare handläggningstid väntas bli effekterna av det nya digitala hanteringssystem som införs nästa vecka.

Person som bygger på ett hus.

Foto: Mostphotos

På måndag införs en helt ny tjänst som både förenklar kommunens arbete med bygglovshantering och ökar insynen för den sökande.

Kommuninvånarna har ett digitalt hanteringssystem som innebär att de registrerar sitt ärende digitalt. Men för kommunen har det hittills inneburit mycket manuellt arbete. Till exempel måste kommande beslut skickas ut med traditionell postgång och även svar från olika remissinstanser måste samlas in brevledes.

För Väsbyborna blir det ingen större skillnad mot hur de i dag ansöker om bygglov, men de kommer att märka att processen efter en ansökan blir betydligt mer transparent. Den sökande som är intresserad av att följa ärendet kommer att kunna ta del av varje steg, säger tf bygglovschef Meysam Tarazandeh.

Det finns förhoppningar om att ytterligare påverka den redan korta handläggningstiden. I dag ligger den på i genomsnitt tio veckor från inkommen bygglovsansökan till beslut. Den stora tidsvinsten sker alltså när mer kommunikation kan föras digitalt mellan olika instanser.

Det här en välkommen åtgärd för kommunens utvecklingsarbete. Att förenkla via digitala verktyg samtidigt som invånarna får mer insyn innebär att de blir mer delaktiga i processen. Vi kan samtidigt bidra till en ökad förståelse för den hantering som måste ske vid bygglovsprocesser, säger Ann–Christin L Frickner (C) som är bygg- och miljönämndens ordförande.

Senast uppdaterad: 9 februari 2021