• Startsida
  • / Upplands Väsby kommun växlar upp och stärker näringslivet

Upplands Väsby kommun växlar upp och stärker näringslivet

Upplands Väsby kommun genomför en flerårig satsning på att stärka det lokala näringslivet och ge ett mer aktivt stöd till arbetssökande. Målet är att genom en rad insatser motverka den stigande långtidsarbetslösheten.

Löpare som springer iväg på löparbana.

Foto: Mostphotos

Projektet Väsby växlar upp finansieras med 20 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023. Medlen ska bland annat gå till utbildningsinsatser, praktik och ungdomsjobb som på sikt kan bidra till anställningar hos lokala företagare.

Upplands Väsby tillhör de kommuner som har högst arbetslöshet i länet. Målet är att bli bättre på att hantera den stigande långtidsarbetslöshet som nu sker till följd av pandemin.

Det är absolut nödvändigt att i den pågående pandemin gå in med stöd till både långtidsarbetslösa och arbetsgivare. Vi kommer att ta fram konkreta insatser för att lyfta det lokala näringslivet, säger Ann-Christin L Frickner (C) som är ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet.

Ett sådant exempel är det nya projektet Tillväxt Väsby där målet är att skapa 375 nya jobb. Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan kommunen och Väsby Promotion.

Projektet Väsby växlar upp bygger på att involvera samtliga kommunala nämnder och verksamheter i arbetet. Ett stort antal chefer i kommunen finns med från start för att bidra med insatser inom sina verksamheter.

Nu krävs det att vi samordnar våra insatser och resurser inom kommunens alla verksamheter i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet. Det här är en flerårig satsning som kan få en mycket positiv betydelse för de arbetssökande och vårt lokala näringsliv, säger Mikael Kampner integrations- och arbetsmarknadsstrateg och projektledare för Väsby växlar upp.

Mer information om Väsby växlar upp

Senast uppdaterad: 6 december 2021