• Startsida
  • / Kommunen i unikt samarbete mot prostitution och sexköp

Kommunen i unikt samarbete mot prostitution och sexköp

Upplands Väsby kommun skriver avtal med Stockholms stad om professionellt stöd till personer som är utsatta för prostitution, människohandel eller söker hjälp för sexmissbruk.

Kvinna sitter i samtal med kvinna.

Foto: Mostphotos

Stockholms stad har verksamheter som riktar sig till personer som är utsatta för prostitution och människohandel. Förutom råd och stödsamtal följs individärenden upp genom särskilda koordinatorer som arbetar över hela länet. Genom ett nytt avtal kan nu även Upplands Väsby kommun använda sig av verksamheten.

Samarbetsavtalet inrymmer även stöd till personer som söker hjälp mot sexmissbruk och köp av sexuella tjänster.

Avtalet ger oss möjlighet att erbjuda professionell hjälp till individer som vi får kontakt med via socialtjänsten. Vi får inte tänka att Väsby är en fredad zon för dessa frågor, utan rusta oss för att kunna hjälpa individer som söker hjälp att ta sig ur prostitution eller ett sexköpsbeteende, säger socialnämndens ordförande Maria Fälth (KD).

Hjälpen ges av Mikamottagningen i Stockholm. Mottagningen arbetar med vuxna som är utsatta för människohandel i form av till exempel prostitution. Målet med arbetet är att individen ska komma ur prostitution.

De vuxna som köper sexuella tjänster eller söker hjälp mot sexmissbruk kommer att få hjälp via verksamheten KAST. Även här handlar det om att ge professionell hjälp genom råd och stödsamtal. Kontakten är kostnadsfri och det finns möjlighet att vara anonym.

Det är jättebra för oss som socialkontor att kunna erbjuda professionellt stöd i dessa frågor. Samarbetet med Stockholms stad kan leda till att vi fångar upp fler som vågar söka hjälp när de nu vet att det finns hjälp att få, säger tf socialchef Charlotta Marklund.

Senast uppdaterad: 30 mars 2021