• Startsida
  • / Framgångsrikt arbete bland ensamkommande får fortsatt stöd

Framgångsrikt arbete bland ensamkommande får fortsatt stöd

Upplands Väsby kommun ger fortsatt ekonomiskt stöd till Hammarby församlings arbete bland ensamkommande ungdomar i Väsby. Flera är nu klara med sina gymnasiestudier och har fått eller söker arbete.

Vilunda kyrka, tillhörande Hammarby församling, i Väsby.

Vilunda kyrka, tillhörande Hammarby församling, i Väsby. Foto: Daniel Jansson

Upplands Väsby kommun har sedan 2017 fördelat statsbidrag till Hammarby församling för deras arbete bland ensamkommande barn och unga som väntar på besked om att få stanna i Sverige. Nu ger kommunen 100 000 kronor för att cirka tio ensamkommande asylsökande ungdomar ska kunna bo kvar i Väsby under sina sista studiemånader. Det gemensamma är att de väntat i fem år på besked om uppehållstillstånd.

Att gå igenom en process kring uppehållstillstånd är flerårig och oerhört prövosam för den enskilde. Lägg därtill att de är unga, utan föräldrar och ofta är utan nätverk. Mycket kan gå snett, men genom projektet försöker vi underlätta för de ungdomar som Hammarby församling hjälper, säger socialnämndens ordförande Maria Fälth (KD).

Socialnämnden har i år beslutat att tillskjuta medel om 100 000 kronor för att bland annat ge hyresersättning till de som hyr ut rum till ungdomarna. Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling, säger att projektet Vi tillsammans är lyckat tack vare ett gott samarbete mellan kyrkan, kommunen och länsstyrelsen.

Vi har ett bra samarbete med rektorer, studievägledare och andra resurser i kommunen så att vi har kunnat hjälpa elever som har svårigheter i skolan. Det är också glädjande att vi tillsammans har kunnat stötta de ungdomar som blivit klara med sina studier och behöver arbete för att få uppehållstillstånd.

Under 2021 finns det inga statsbidrag för boendelösningar. Några av ungdomarna som församlingen har stöttat har nu fullgjort sina studier och kan söka uppehållstillstånd – om de kan hitta en anställning på minst två år. Annars utvisas de.

Det är en extra stor utmaning under pandemin så det är viktigt att stöd och samverkan finn Vår gemensamma förhoppning är att även de resterande ungdomarna ska klara sina studier och få arbete, säger Lisa Hofverberg.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021