• Startsida
  • / Hjälp till att hindra spridning av afrikansk svinpest

Hjälp till att hindra spridning av afrikansk svinpest

På uppmaning av Länsstyrelsen Stockholm vill vi informera om åtgärder för att förebygga att afrikansk svinpest når Sverige.

Beskriv bilden för någon som inte kan se. Informera om det relevanta och informationsbärande.

Foto: Jordbruksverket

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit rökt eller fryst.

Människor kan inte bli smittande men vi kan sprida viruset genom transportbilar, redskap och om vi slänger matrester i naturen som innehåller viruset. Sjukdomen finns ännu inte i Sverige, men den förekommer i länder som exempelvis Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland.

För att minska risken att sjukdomen kommer till Sverige måste vi alla hjälpas åt.

Vad kan du göra?

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Läs mer om afrikansk svinpest på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur - SVA Länk till annan webbplats.

Aktuellt om smittsamma sjukdomar | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 juli 2021