Våldstrenden måste vändas

Strax efter klockan 19 fredag 9 juli inträffade en incident där skott avlossades mot en restaurang i centrala Upplands Väsby. Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande kommenterar händelsen och den organiserade brottsligheten.

Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande.

Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande.

Polisen arbetar med händelsen och de uppgifter vi har i dagsläget är att det utreds som grovt vapenbrott och mordförsök. En person har förts till sjukhus med lindrigare skador.

För några dagar sedan inträffade en annan incident med beskjutning i vår kommun. Den bild vi har är att det rör sig om droghandel och organiserad brottslighet.

Konflikter i dessa miljöer riktas inte mot tredje person. Men att Upplands Väsby blir skådeplats för liknande uppgörelser kommer jag och kommunledningen aldrig att tolerera.

Flera delar ur den kommunala organisationen är involverade för att ge stöd till de som på olika sätt blivit utsatta.

Vi har under de senaste åren genomfört en rad insatser inom det kommunala trygghetsarbetet, bland annat ordningsvakter, kamerabevakning och rondering med narkotikahund.

Jag har idag meddelat kommundirektören och säkerhetschefen att de medel som kommunens säkerhetsenhet kan behöva i arbetet med att från kommunens sida ytterligare stärka det arbetet i detta läge, finns tillgängliga.

Dock är brottsbekämpning enligt lagen polisens uppgift, vilket vi i kommunerna inte får ägna oss åt. Och den aktuella händelsen är i huvudsak en polisiär fråga.

Jag vill uppmana dig som Väsbybo att dela information till polisen, som kan hjälpa dem i deras arbete.

De händelser som skett i vår kommun är inte unika. De är några exempel på en negativ trend med ökat våld och kriminalitet i vårt land.

Jag vill även rikta en uppmaning till regering och riksdag att skjuta till ytterligare resurser till polismyndigheten, att göra de lagändringar och straffskärpningar som kan behövas för att stävja denna utveckling.

Oskar Weinmar (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Senast uppdaterad: 10 juli 2021