• Startsida
  • / Fokus på barn och unga i rörelse

Fokus på barn och unga i rörelse

Kommunen satsar på att öka aktiviteter med rörelse för barn och unga i förskola och skola. Genom bland annat utrustning, utbildning av pedagoger och planerade rastaktiviteter.

Två barn håller ett annat barn i händerna medan det barnet går på en lina som sitter uppspänd mellan två träd.

Foto: Förskolan Skogsbrynet

I satsningen deltar både kommunala och privata förskolor och skolor. Totalt är det 30 förskolor och 12 grundskolor i Väsby. Syftet är att öka barn och ungas möjlighet till rörelse och på lång sikt bidra till att minska den psykiska ohälsan samt att skapa förutsättningar för att öka kunskapen hos barn och unga kring rörelseaktiviteter.

Den här satsningen är viktig och har en positiv inverkan både i vardagen och på längre sikt. Genom att ge goda förutsättningar för pedagogerna att uppmuntra barn och unga till mer aktivitet och rörelse så tar vi hand om vår nästa generation Väsbybor, säger Per-Erik Kanström (M) ordförande utbildningsnämnden.

Utbildning av pedagoger

Förskolorna och grundskolorna som deltar har fått möjlighet att vid flera tillfällen utbildat sina pedagoger för att öka kunskapen om vikten av rörelse för barn och unga. Kommunens satsning för att utbilda pedagoger genomförs med stöd från Stockholmsidrottens satsning Rörelsesatsning i skolan. Pedagogerna har även haft möjlighet att delta på en idrotts- och hälsokonferens.

Efter att vi har fyllt på med mer kunskap och inspiration genomför vi pedagoger mera planerade aktiviteter och övningar med fokus på rörelse. Vi har arbetat mycket med grundrörelserna med barnen och fokuserat på vad rörelserna heter som till exempel balansera, hoppa och kasta boll. Barnen har lärt sig benämningarna för rörelserna på väldigt kort tid. Så barnens språkutveckling har också utvecklats. Det är extra roligt att se barnen själva plocka sätta ihop en hinderbana, säger Kristin Follis Bergman pedagog förskolan Skogsbrynet.

Utrustning

Som ett komplement har förskolorna och skolorna köpt in utrustning för att möjliggöra och öka barn och ungas rörelseaktiviteter. Utrustningen kan till exempel vara hinder till hinderbana, uppblåsbar projektorduk och frisbeemål.

Vi har sett en förändring i elevernas attityd. De är mer positiva och kreativa för att själva hitta på aktiviteter som handlar om rörelser. Eleverna är generellt mer aktiva nu på rasterna jämfört med tidigare. Det resulterar i att eleverna är mer fokuserade under lektionerna, säger Linda Josephson skolvärdinna Södervikskolan.

Rörelseaktiviteterna behöver inte alltid innehålla redskap och utrustning. Det räcker med en springtävling eller att få röra sig till musik.

I filmen nedan berättar Eric Dahlström från Väsby skola och Anneli Jalonen tillsammans med Lotta Gidlund från förskolan Hagvidson Vik om projektet. Filmen inleds med en intervju med Eric Dahlström och några bilder på rörelseaktiviteter som elever på Väsby skola brukar göra. Filmen fortsätter med en intervju med Anneli och Lotta som berättar om hur de arbetar med rörelse tillsammans med förskolebarnen.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022