• Startsida
  • / Ny samverkan för bättre pendeltågstrafik

Ny samverkan för bättre pendeltågstrafik

För att kunna förverkliga Väsby Entrés planer om ett utbyggt stationsområde med bättre förbindelser har en ny samverkan påbörjats tillsammans med Trafikverket och trafikförvaltningen.

Pendlare väntar på att gå på pendeltåget vid Upplands Väsby station.

Första planerade åtgärd är att bygga om växlarna för att förbättra vändning av pendeltåg. Foto: Mostphotos

I projektet Väsby Entré planeras för en helt ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer, funktionsblandade kvarter, tusentals bostäder och en väl utbyggd kollektivtrafik.

Nu är det bestämt att Väsbys stationsområde kommer att utvecklas i samverkan med Trafikverket och Region Stockholm, trafikförvaltningen.

För att förverkliga det nya stationsområdet med ännu bättre förbindelser kommer kommunen att samverka med Trafikverket och Region Stockholm, trafikförvaltningen. Detta samverkansarbete har nu kommit igång, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Planerade åtgärder av stationen

Upplands Väsby Kommun är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Omkring 10 300 reser med pendeltåg från Väsby varje dag. Väsby station är också en av regionens större bytespunkter med närhet till både Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Trafikverket och trafikförvaltningens första planerade åtgärd är att bygga om växlarna för att förbättra vändning av pendeltåg.

Det planeras även för att förlänga plattformar, anpassa signaler och växlar för ett utvecklat regionalt pendeltågstopp. Det skulle innebära ännu snabbare restid med tåg som tar 15 minuter in till centrala Stockholm, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Hon fortsätter: I samverkan diskuteras också att bredda järnvägen från sex till åtta spår, som på sikt möjliggör även ett regionalt tågstopp.

Bild på Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré. Bild: Rosie Alm.

Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Mer information om projektet:
upplandsvasby.se/vasbyentre

Senast uppdaterad: 6 september 2021