Är du en av de utvalda?

Är du Väsbybo och en av 1.200 utvalda så kommer du i dagarna få chansen att säga vad du tycker om kommunens verksamheter. Håll utkik i din brevlåda!

Collage som visar olika bilder av Väsby som till exempel bild på lyftkranar över centrala Väsby, vacker bild från Kairo med utsikt över vattnet samt bild från Gunnes gård på två personer klädda i forntida kläder.

Ta chansen att påverka kommunens arbete! Är du en av 1.200 slumpvis utvalda Väsbybor så har du chansen att delta i kommunens medborgarundersökning. I dagarna kommer du att få ett brev hem i brevlådan som berättar om hur du deltar. Du får tycka till om skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Vad är bra och vad kan vi förbättra? Svaren kommer att vara till hjälp när vi utvecklar våra verksamheter.

Det är SCB som håller i undersökningen och Upplands Väsby kommun är en av flera kommuner som har valt att delta. Det är en attitydundersökning som görs för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun.

Att kommunen deltar i undersökningen ligger helt i linje med det fokus som politiken lyfter. Ett nytt mål i flerårsplanen som beslutades i juni av kommunfullmäktige är att vi ska utveckla kvaliteten för medborgarna i Upplands Väsby. Stort fokus ska läggas på att besvara önskemål framförda av Väsbyborna i olika kanaler och att vi ska ha kontinuerlig kontakt med medborgarna för att hela tiden förbättra oss.

Så håll utkik om det dimper ner ett brev i brevlådan i slutet av augusti som berättar hur du ska göra för att delta. Ta chansen att påverka kommunens arbete. Din röst är viktig!

Flerårsplan med budget 2022-2024 Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Information om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021