• Startsida
  • / Satsning för ökad kunskap om trygghetsarbete

Satsning för ökad kunskap om trygghetsarbete

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt för att Väsby ska vara en trygg och säker plats att bo och leva i. Som en del av det arbetet satsar kommunen på att utbilda pedagoger och personal i förskola, skola och gymnasiet i förebyggande arbete för ökad trygghet.

Två elever och en lärare samtalar i ett klassrum. En av eleverna håller upp en modell gjord av papper som alla tre tittar på.

Foto: Mostphotos

Förskolorna, skolorna och gymnasiet i Väsby arbetar på olika sätt för att erbjuda barn och pedagoger en trygg och stimulerande miljö. Som ett komplement till det arbetet genomför över 700 pedagoger och annan personal en trygghetsutbildning med fokus på förebyggande insatser. Både kommunala och fristående förskolor och skolor genomför utbildningen.

Skolan ska vara en trygg plats för alla som visats där. Trygghet skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, trivsel och lärande, säger Per-Erik Kanström (M) ordförande utbildningsnämnden.

Utbildningen handlar om att öka kunskapen inom förebyggande arbete. Detta genom till exempel att utbilda lärare och annan personal inom konflikthantering, kommunikativt förhållningssätt och stresshantering. Under utbildningen ges pedagoger och annan personal också kunskap inom taktiskt förhållningssätt och säkerhetsmedvetenhet.

Senast uppdaterad: 8 september 2021