• Startsida
  • / Ny näringslivsstrategi tar sikte på tillväxt och image

Ny näringslivsstrategi tar sikte på tillväxt och image

Upplands Väsby ska bli bättre på att marknadsföra sig som en ort att flytta till. Nu har Väsby tagit fram en ny strategi för att locka till sig ännu fler företagare.

Svarta och vita schackpjäser på ett schackbräde

Foto: Mostphotos

Kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen den nya näringslivsstrategin. I den nya strategin för perioden 2021–2025 tar kommunen sikte på fem fokusområden:

  • Tillväxt
  • Service
  • Infrastruktur
  • Kompetens
  • Väsbys image

Målet för det kommande arbetet är att stärka företagsklimatet och bidra till att antalet etableringar och arbetsplatser ökar i kommunen. De företag som redan finns i kommunen ska ges goda förutsättningar att utvecklas. Och det finns ett pågående arbete med att frigöra markytor för fler företag och för verksamheter som behöver växa.

Näringslivsstrategin är viktig för att Upplands Väsby ska arbeta målmedvetet för att utvecklas som en mer företagarvänlig kommun med fler arbetsplatser, attraktiv stadsmiljö och god service. Vår ambition är att även i fortsättningen vara en kommun med ett gott företagsklimat, säger näringslivs– och kompetensutskottets ordförande Ann-Christine L Frickner (C).

Näringslivsstrategin pekar på vikten av goda förutsättningar att attrahera handel och kunskaps– och tjänsteintensiva företag i kommunen. Inom fokusområdet Väsbys image finns det ett tydligt mål att lägga mer kraft på att marknadsföra Upplands Väsby som etableringsort.

Marknadsföringen ska lyfta de positiva möjligheter kommunen erbjuder. Det handlar om kommunens kvaliteter och de möjligheter det finns för företag att etablera sig i vår kommun, säger näringslivschef Per-Ola Lindahl.

För etableringar längs E4 i Upplands Väsby, samt efter järnvägen, är god arkitektur och gestaltning viktig. Det framgår av strategin som finns att läsa i sin helhet på kommunens webbplats via länken nedan.


Näringslivsstrategin (se ärende 5 i kommunfullmäktiges handlingar) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021