• Startsida
  • / Ny undersökning visar på ökad trygghet

Ny undersökning visar på ökad trygghet

Fler Väsbybor känner sig trygga när de går ut ensamma på kvällen i sitt bostadsområde. Problemen med skadegörelse nedskräpning och klotter har minskat. Det visar polisens senaste trygghetsmätning.

Två poliser i gula västar står längs en gata bland förbipasserande.

Foto: Mostphotos

Resultatet i trygghetsmätningen visar att fler än i mätningen 2020 känner sig mycket trygga eller ganska trygga när de går ut ensamma på kvällen i sitt bostadsområde. Färre uppger att de har problem med exempelvis narkotikahandel, bråk och ungdomar som stör ordningen.

Det är fortsatt många Väsbybor som uppger problem med mörka områden, nedskräpning och klotter i sitt bostadsområde. Andelen har dock minskat jämfört med 2020.

Resultatet i polisens trygghetsmätning visar att vi är på rätt väg med de insatser som kommun och polis gör. Vårt mål är att minska risken för att unga hamnar i kriminalitet och missbruk. Vi arbetar också vidare med att öka tryggheten i den offentliga miljön, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Polisen genomförde sin första trygghetsmätning 2020. I årets undersökning har mer än 83 000 stockholmare fått frågor om den upplevda tryggheten i sin kommun. Resultatet ska hjälpa polis och kommuner att utveckla trygghetsarbetet och mäta effekterna av de insatser som görs. I Upplands Väsby var det 822 invånare som besvarade enkäten.

Upplands Väsby och polisen har en överenskommelse om att samverka kring trygghetsinsatser.

Vi har utvecklat samarbetet och arbetar med fokus på tidiga insatser. Vi har idag en gemensam lägesbild och arbetar utifrån våra ansvarsområden mot att öka tryggheten för Väsbyborna, Emma Rauf-Otworowski som är kommunens trygghetssamordnare.

Under de senaste åren har kommunen utvecklat det brottsförebyggande arbetet. Bland insatserna kan nämnas ordningsvakter, väktare och fler fältarbetare som rör sig ute i samhället om kvällarna. Bevakningskameror vid järnvägsstationen har kombinerats med en förstärkt samverkan med polisen.

Fakta om samarbetet med polisen

Upplands Väsby kommun och polisen har tagit fram en gemensam lokal lägesbild. Utifrån den har man kommit överens om att särskilt fokusera på trygghet i offentliga miljöer under 2021–2022. Målen är att:

  • minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö
  • reducera rekrytering till kriminella strukturer och utveckla ett stöd för individer som vill lämna en kriminell livsstil
  • utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.
Senast uppdaterad: 27 oktober 2021