• Startsida
  • / Gymnasielever på forskningsresa till Gotland

Gymnasielever på forskningsresa till Gotland

Under forskningsresan till Gotland fick eleverna besöka två vikar, en forskningsstation samt träffa en professor från Uppsalas Universitet campus Visby.

En hand håller i en sil med blöt sand. En annan hand håller i en hink med vatten som hälls över silen. I bakgrunden syns ben från elever.

Foto: Väsby Nya Gymnasium

I år var det 17 elever från årkurs tre på naturvetenskapsprogrammet på Väsby Nya Gymnasium som var med på forskningsresan. Samtliga elever skriver sitt gymnasiearbete om eutrofieringsproblematiken (övergödning) i Östersjön och vilka effekter den får på ekologin i Gotlands grunda vikar.

Besöken i vikarna Hideviken och Kappelhamnsviken var värdefulla för eleverna. Det gav eleverna möjlighet att genomföra en fältundersökning i form av vattenprover och artinventering. Resultaten från proverna och inventeringen kommer bli en del av elevernas gymnasiearbete, säger Jonas Öhman legitimerad ämneslärare i biologi och naturkunskap på Väsby Nya Gymnasium.

Under forskningsresan träffade eleverna professor Gunilla Rosenqvist som berättade om den forskning som pågår på forskningsstationen på Ar.

Biologi- och naturkunskapsläraren Jonas Öhman deltog på forskningsresan och har fått en positiv respons från eleverna efter resan.

Några av eleverna upplevde att forskningsresan väckte ett nytt intresse för biologistudier och även en djupare förståelse vad universitetsstudier innebär. Resan har även stärkt sammanhållningen i klassen menar eleverna. Som läraren är det mycket roligt att se hur eleverna tar ansvar och engagerar sig i frågorna, säger Jonas Öhman legitimerad ämneslärare i biologi och naturkunskap på Väsby Nya Gymnasium.

Fem personer står i en vik och tar vattenprover. I framkant av bilden syns en bit strand.

Foto: Väsby Nya Gymnasium

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021