• Startsida
  • / Uttalande med anledning av indragna busslinje 565

Uttalande med anledning av indragna busslinje 565

Region Stockholms beslut att dra in busslinje 565 för Stockholmspendlare till arbetsplatser i Upplands Väsby får stora konsekvenser för näringslivet och kommunens möjligheter att växa. Det säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) och oppositionsråd Mathias Bohman (S) i ett gemensamt uttalande.

Flygfoto över Bredden i Upplands Väsby.

Region Stockholm ansvarar för de busslinjer som ryms inom den lokala kollektivtrafiken. Nu har regionen beslutat att dra in busslinje 565 som trafikerar sträckan Stockholm-Upplands Väsby. Busslinjen används av Väsbybor som pendlar till Stockholm om morgnarna, och på kvällen av stockholmare som pendlar ut från arbetsplatser i Bredden och andra områden i Väsby.

Ett motiv till neddragningen är att mängden bussresenärer på sträckan har minskat under pandemin. Det finns också problem med att bussen inte håller tiderna på grund av trafiken på E4.

Region Stockholm utgår ifrån att fler i framtiden kommer att jobba hemifrån och att antalet resenärer därför kommer att fortsätta vara lågt.

Men kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) och oppositionsråd Mathias Bohman (S) anser att den nedlagda busslinjen skapar stora problem för både anställda och arbetsgivare. Att pendlare i framtiden tvingas göra byten mellan buss och tåg för att ta sig till Stockholm city kommer att minska attraktionskraften hos företag i Väsby.

– Busslinje 565 är viktig för resenärerna. Den utgör en säkerhet och stabilitet i situationer när pendeltåget inte fungerar enligt tidtabell. Trots trängseln på E4 fortsätter resenärer att använda buss 565. Det visar att den tillför ett värde för människor som pendlar till arbetsplatser i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Direktbussen till och från Stockholm startades på initiativ av kommunen och näringslivet. Målet var att få fler i jobb, hjälpa näringslivet att hitta medarbetare och driva på för att fler ska åka kollektivt. Upplands Väsby har utan framgång uppvaktat Region Stockholm i ett försök att stoppa planerna.

– Nedläggningen av linje 565 är ett hårt slag mot Väsby och Väsbys näringsliv. Byten ställer till med problem i människors livspussel och direktbussen behövs för områdets attraktivitet. För fem år sedan drog Region Stockholm in var tredje busstur i Väsby. Den försämringen har de ännu inte rättat till trots att Väsby växer med cirka tusen invånare per år. Resonemanget om att pendeltåget skulle ersätta buss 565 håller inte då det är flera kilometer från tågstationerna till Bredden, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Upplands Väsby har sedan länge en långsiktig överenskommelse med Region Stockholm om kommunens strategiska utvecklingsarbete. Ett syfte med samarbetet är att Region Stockholm ska fånga upp det behov som finns av en fungerande kollektivtrafik till och från Väsbys många arbetsplatser.

– Nu genomför regionen nya förändringar som negativt påverkar näringslivet i Väsby. Region Stockholm borde ha sett konsekvenserna för den gemensamma plan vi har för regionen. Efter de tidigare neddragningarna i kollektivtrafiken finns det inte utrymme att genomföra ytterligare försämringar för arbetspendlarna, säger Oskar Weinmar (M).

Senast uppdaterad: 4 november 2021