• Startsida
  • / Analysarbete skapar trygghet i Vilundaparken

Analysarbete skapar trygghet i Vilundaparken

Kommunen har som mål att alla barn och ungdomar i Upplands Väsby ska vara trygga och säkra under sina fritidsaktiviteter. Därför genomför vi nu en trygghetanalys i Vilundparken.

Vilundaparken

Kommunen gör regelbundet olika trygghetsanalyser eller trygghetsbesiktningar i bostadsområden och på offentliga platser, men för första gången gör vi nu detta på en idrottsplats. Trygghetsanalysen görs med Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att fånga in kunskap och erfarenheter kring situation, utmaningar, samverkan och lösningar gör Stiftelsen Tryggare Sverige fyra intervjuer med representanter från bland annat kommunen och olika föreningar. De gör även besiktningar av Vilundaparken både dag- och kvällstid utifrån Stiftelsen Tryggare Sveriges modell med nio faktorer som påverkar tryggheten.

Samtidigt som vi får fram en tydlig lägesbild av den upplevda otryggheten kring Vilundaparken så ökar vi också samverkan mellan kommunen, föreningar och övriga aktörer. Det ger oss en stabil grund att stå på för att långsiktigt skapa en trygg idrottsplats, säger Andrea Möllerberg (VB) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Resultatet av besiktningarna sammanställs en rapport. Där beskrivs uppdraget, samt de utmaningar och möjligheter som man identifierat. Rapporten presenteras sedan för kommunen och övriga aktörer. I samband med redovisningen görs en workshop i form av en gemensam vandring, då brister diskuteras och förslag till åtgärder tas fram.

Åtgärderna bygger på forskning och beprövade erfarenheter. Det ska därför bli väldigt intressant att se resultatet och vilka åtgärder som föreslås för att öka säkerheten och tryggheten i Vilundaparken, säger Emma Rauf-Otworowski brottförebyggande strateg på kommunen.

I arbetet involveras både föreningarna som är aktiva på platsen och de som arbetar där. Trygghetsanalysen genomförs under hösten och resultatet tillsammans med förslag på åtgärder presenteras i december.

Senast uppdaterad: 26 november 2021