• Startsida
  • / Sällsynt fotbollshall i Väsby får sponsorer

Sällsynt fotbollshall i Väsby får sponsorer

Vem vill namnge Vilundaparkens nya fotbollshall som kommer att ge eko i hela Stockholmsregionen? Nu söker kommunen efter sponsorer som vill stödja idrotten i Upplands Väsby.

Fotbollshallen utvändigt.

Fotbollshallen i Vilunda är under uppbyggnad, men något namn finns ännu inte. Tanken är att en eller flera sponsorer ska få namnge hallen.

Sponsring är ett sätt för oss att få in mer pengar till kommunkassan och möjliggöra fortsatta satsningar på barn- och ungdomsidrotten. Näringsliv och organisationer som ger sig in i sponsring av idrott ser möjligheterna med att förekomma i ett positivt sammanhang. En ny fotbollshall är en storsatsning på idrotten och en viktig symbol för vårt hälsofrämjande arbete bland barn och unga, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

Upplands Väsby kommun äger och förvaltar ett antal idrottshallar. I Vilundaparken finns ishallen som numera heter Renew Arena efter ett sponsoravtal som kommunen tecknade med Renew Service förra året. Inte långt därifrån byggs nu fotbollshallen som väntas stå klar för att tas i bruk från och med 1 april 2022.

Den som vill sätta sitt namn på fotbollshallen kommer att få redogöra för vad man vill uppnå med sitt sponsorskap, samt hur rollen som sponsor kommer att användas. Särskild vikt kommer att läggas vid sponsorer som kan visa upp ett stöd för bättre villkor för barn- och ungdomsidrott samt möjligheten för flickor och pojkar att träna och tävla på lika villkor.

Den nya fotbollshallens utformning är sällsynt med stora möjligheter att efter behov skapa både stora och små spelplaner. Kommunen räknar med att elitlag i Stockholmsområdet kommer att vara intresserade av att hyra hallen på lediga tider.

Vi växer som idrottskommun och fotbollshallen är en viktig satsning för Väsbys barn och unga, men även för elitlagen i Storstockholm. Det finns bara ett tiotal fullstora fotbollshallar i Sverige och nu bygger vi en med optimal placering nära Arlanda och E4 där så många människor passerar varje dag, säger Andrea Möllerberg.

Vilundaparkens nya fotbollshall blir en träningshall med en fullstor 11-spelsplan. Konstgräsplanen kommer att gå att dela in i fyra mindre spelplaner med hjälp av ridåväggar så att åtta lag kan spela samtidigt.

Det känns så kul att fotbollshallen snart står färdig! Vi har fått förfrågningar från olika föreningar och vi ser att det finns ett stort intresse, säger fritidschef Johanna Dermer.

Intresserade sponsorer har möjlighet att anmäla sig fram till och med 31 januari 2022.

Senast uppdaterad: 30 november 2021