• Startsida
  • / Två körfält på Mälarvägen öppnar för trafik

Två körfält på Mälarvägen öppnar för trafik

Två körfält på Mälarvägen är färdigbyggda och öppnar för trafik. Det innebär en omläggning där ett körfält i vardera riktningen flyttar från Kavallerigatan till Mälarvägen.

Mälarvägen

Trafiken som tidigare gått på Kavallerigatan kommer nu att läggas över på Mälarvägen i båda riktningarna. Bild: Upplands Väsby kommun

Idag öppnar ett körfält i vardera riktning på Mälarvägen i Upplands Väsby kommun. Det innebär att det kommer ske en trafikomläggning. Trafiken som tidigare gått på Kavallerigatan kommer nu att läggas över på Mälarvägen i båda riktningarna.

Trafiken i riktning mot Glädjens trafikplats/E4 kommer att läggas över på Mälarvägen. Trafiken i motsatt riktning, från Glädjens trafikplats in mot Väsby kommer under ytterligare några veckor ledas via Hotellvägen innan omläggning till Mälarvägen sker, säger Magnus Fernström, delprojektledare i Fyrklövern.

Även gångtunneln under Mälarvägen, mellan Circle K och Vilundahallen, öppnar idag för gångtrafik.

Orienteringskarta som visar Mälarvägen och utplaceringen av de tillfälliga rondellerna som beskrivs i texten.

Tillfälliga rondeller

I korsningen Dragonvägen/Mälarvägen/Stallgatan samt korsningen Mälarvägen/Husarvägen/Ekebovägen kommer det anläggas tillfälliga rondeller. Befintlig rondell i korsningen Hotellvägen/Husarvägen blir kvar.

Ombyggnaden av Mälarvägen är ett omfattande arbete i centrala Väsby och är en del av byggprojektet Fyrklövern. Mälarvägen håller på att byggas om till en stadsgata och ska få två körfält i vardera riktning. Det planteras träd på bägge sidor av vägen och byggs nya gång- och cykelvägar, torgytor och sittplatser.

Målet är att Väsby ska bli en intressant och levande stadskärna med ett stort utbud av bostäder och service. För att nå det målet behöver vi också förnya vår infrastruktur. Det känns väldigt bra att vi är på god väg och att Mälarvägen är ännu ett steg närmare att bli färdigbyggt, säger Roland Storm, ordförande för kommunens teknik- och fastighetsutskott.

Det som kvarstår i byggandet är att färdigställa den norra delen av Mälarvägen, finplanering samt återställningsarbeten. Mälarvägen planeras vara helt färdigbyggd i juni 2022.

För mer information, se upplandsvasby.se/mälarvägen

Senast uppdaterad: 2 december 2021