• Startsida
  • / Föreningar erbjuds starta fritids

Föreningar erbjuds starta fritids

Föreningar i Upplands Väsby får möjlighet att starta fritidsverksamhet för barn och unga efter skoltid. Målet är att få fler unga Väsbybor att aktivera sig och upptäcka vad föreningslivet har att erbjuda.

En flicka leker i en klätterställning på lekplats.

Foto: Mostphotos

Kultur- och fritidsnämndens beslut innebär att föreningar kan ansöka om föreningsbidrag för att starta fritidsverksamhet som kan komplettera befintlig fritidsverksamhet i kommunen.

Målet är att främja folkhälsan bland barn och unga med särskild vikt på psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Med bidraget ska föreningarna kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter, eller åtminstone till ett lägre pris för besökarna.

Föreningarna kan nå barn och unga som kanske inte vill gå till en fritidsgård. Genom att samarbeta med föreningslivet breddar vi utbudet och bidrar vi till fler meningsfulla fritidsaktiviteter för fler av kommunens barn och unga. Det påverkar på längre sikt folkhälsan, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

Ett syfte är också att hjälpa föreningarna i sin återgång och återhämtning efter det medlemstapp som skett under pandemin.

Vi behöver knyta ihop skola och föreningslivet på ett bättre sätt. Många föreningar har tappat medlemmar och det här kan vara ett sätt för dem att nå nya medlemmar, säger Andrea Möllerberg.

Föreningarnas fritidsverksamhet införs på prov under nästa läsår och kommer att utvärderas inför en eventuell fortsättning. Fritidsaktiviteterna som finansieras med bidrag kan ha en nära koppling till föreningens övriga verksamhet, men ska ligga utanför den ordinarie verksamheten för medlemmar.

Vi hoppas att det kommer in flera intressanta ansökningar från föreningarna och att detta leder till att föreningarna kan bredda sina verksamheter och nå nya målgrupper. Vi ser detta som ett komplement till befintlig fritidsverksamhet, säger fritidschef Johanna Dermer.

Fakta om öppen fritidsverksamhet

För att beviljas stöd krävs det att verksamheten

  • bedrivs i Upplands Väsby och även är öppen för barn som inte är medlemmar i föreningen
  • är frivillig och utan krav på prestation
  • är ledarledd
  • präglas av ett positivt och välkomnande klimat som är fritt från mobbning och trakasserier.
Senast uppdaterad: 8 december 2021