• Startsida
  • / Runby skola utökar med en till förskoleklass

Runby skola utökar med en till förskoleklass

Idag har Runby skola tre förskoleklasser och kommer utöka med en till förskoleklass från vårterminen 2022.

Barn sitter på golvet och tittar fokuserat på något utanför bilden. I bakgrunden syns några bord.

Foto: Mostphotos

Vid vårens skolval var det flera barn som sökt förskoleplats på Runby skola än vad skolan kunde erbjuda. För att möta behovet av förskoleplatser kommer skolan utöka med ytterligare en förskoleklass från vårterminen 2022.

Både utbildningskontoret och utbildningsnämnden har arbetat snabbt för att möta medborgarnas efterfrågan om fler förskoleplatser. Det är därför extra glädjande att vi kan få till en lösning redan till vårterminen 2022 för att möta behovet av förskoleplatser. Utöver förskoleklassen som startar vårterminen 2022 kommer paviljonger att placeras på skolområdet för att kunna erbjuda ytterligare förskoleplatser till höstterminen 2022. Det innebär att Runby skola utökar skolan med totalt två förskoleklasser, säger Per-Erik Kanström (M) ordförande utbildningsnämnden.

Paviljongerna kommer vara klara inför skolstart höstterminen 2022. Paviljongerna kommer möjliggöra för ytterligare sex klassrum. Det innebär att Runby skola kommer kunna erbjuda totalt 130 förskoleplatser fördelat på fem klasser inför höstterminen 2022. Det är två klasser fler än vad Runby skola har idag.

Senast uppdaterad: 9 december 2021