Stödboendet Optimus avvecklas

Optimus stödboende i Upplands Väsby avvecklas. De fåtal som bor där kommer att erbjudas annan likvärdig hjälp. Det beslutade socialnämnden på onsdagen.

Upplands Väsby kommunlogotyp

Upplands Väsby kommun har under flera år drivit ett stödboende för individer med beroendeproblematik. På senare år har dock beläggningen minskat. Socialnämnden har därför tagit beslut om att avveckla boendet. De som har fortsatt behov av hjälp kommer under nästa år att flyttas till andra likvärdiga stödboenden som drivs antingen i andra kommuner eller i privat regi.

Beslutet påverkar inte öppenvården. Den kommer snarare att förstärkas i och med att vi ser ett behov av att stärka det uppsökande arbetet och stödet till unga vuxna med beroendeproblematik. För dem som behöver fortsatt stödboende kommer vi att ordna det och på samma grunder som tidigare, säger socialnämndens ordförande Maria Fälth (KD).

Avvecklingen av Optimus innebär att kommunen vid behov kommer att betala för boendeplatser i privat regi eller för boenden i andra kommuner. Bedömningen är dock att det ändå blir mer kostnadseffekivt än att ha kvar ett boende med låg beläggning.

Optimus stödboende hade 2019 en beläggning på nästan sex helårsplatser. I år har det skett en halvering. Vid avvecklingen kommer nuvarande personal att omplaceras till andra uppgifter för att utveckla beroendevården. Ett delmål är att ge mer stöd till unga vuxna med problematik inom beroende och kriminalitet. Det skulle innebära en förstärkning av insatser bland unga där det finns behov av att bryta negativt beteende och förhindra andra kostnadsdrivande insatser.

Kommunen fortsätter att bedriva en målgruppsanpassad missbruks– och beroendevård där den enskilde kommer att få det stöd den har behov av. Beslutet i socialnämnden påverkar inte insatserna som beslutas till den enskilde, säger socialchef Annica Blomsten.

Senast uppdaterad: 9 december 2021